Türkçe Dersi

Genel Tekrar 1 Testi
Genel Tekrar 1

Genel Tekrar 1 testini sizler için hazırladık. Bu test 2. Sınıf seviyesindedir. Testi bitirdikten sonra Sınavı Bitir. Sonuç hesapla butonunu kullanarak sonucunuzu görebilirsiniz. Bisoruçöz başarılar diler.

1 ) “Ben ,okula geldim.” cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir?
2 ) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
3 ) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde çoğul anlamlı sözcük kullanılmıştır?
4 ) Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?
5 ) Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul isimdir?
6 ) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?
7 ) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde anlamda kesinlik vardır?
8 ) Aşağıdaki hangisi sebep - sonuç cümlesidir?
9 ) Cümle içinde eş görevli (benzer) sözcüklerin arasına virgül işareti konur.Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül işareti konulmalıydı?
10 ) “Yaşlı kadın gideceği yeri küçük bir çocuğa sordu.”
Cümlesinde geçen “yaşlı” sözcüğünün zıt (karşıt ) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
11 ) ”fakir ile yoksul” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır?
12 ) ”yurdumun ” sözcüğü satır sonuna sığmadı-ğında nasıl bölünmelidir?
13 ) Üzerinde yıpranmış, kırmızı ceketi var¬dı. Cümlesin de varlığın rengini bildi¬ren sözcük hangisidir?
14 ) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonra yer alır?
15 ) Selin bu yıl okumaya başladı.cümlesin¬de geçen " yıl " sözcüğünün yerine aynı anlama gelen hangi sözcük yazılabi¬lir?
16 ) “ Akşam eve gelirken şeker …………. “ tümcesi hangi sözcükle tamamlanırsa olumsuz bir tümce olur?
17 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaz sözcüğü mevsim anlamında kullanılmıştır?
18 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özel adların yazılışıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
19 ) “Osman derslerini her zaman kendisi …………” tümcesi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanırsa anlamlı bir tümce olur?
20 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmıştır?

2018 © Bisorucoz.com