İlkokul Hayat Bilgisi Dersi

Genel Tekrar - 1 Testi
Genel Tekrar - 1

Genel Tekrar - 1 testini sizler için hazırladık. Bu test 2. Sınıf seviyesindedir. Testi bitirdikten sonra Sınavı Bitir. Sonuç hesapla butonunu kullanarak sonucunuzu görebilirsiniz. Bisoruçöz başarılar diler.

1 ) Aşağıdakilerden hangisi karşısındakini üzecek bir davranış yapmıştır?
2 ) Çetin, okula her gün yürüyerek gitmektedir. Araçların sık geçtiği bir yoldan da karşıya geçmesi gerekir.
Bu durumda Çetin’in hangi davranışı doğru olur?
3 ) süt – kola – bal – cips

Yukarıda yazılanlardan kaç tanesi vü-cudumuza yararlı besindir?
4 ) Bir lider aşağıdaki özelliklerden hangisi-ne sahip olmalıdır?
5 ) Aşağıdakilerden hangisi görgü kuralı değildir?
6 ) Ülkemizde ilkokul uygulaması nasıldır?
7 ) Aşağıdaki canlılardan hangileri yuvalarını kendi yapar?
8 ) Güneşin doğduğu yere bakn bir çocuk hangi yöne bakıyordur?
9 ) Aşağıdaki davranışlardan hangisi etik değildir?
10 ) Aşağıdaki trafik kurallarından hangisi yanlış verilmiştir?
11 ) Aşağıdakilerden hangisi okul kuralla-rındandır?
12 ) Bir çocuk banyosunu yaparken aşağıdakilerden hangisinden yardım ister?
13 ) Umut 2 Tl olan harçlığından hergün 50 kuruş biriktirmektedir? Bunu hangi gerekçeyle yapmış olabilir?
14 ) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden değildir?
15 ) Arkadaşımıza çok sevdiği bir hediye aldık. Annesi pasta almış, bizi de davet etti. Okuldan sonra saat üçte onların evinde buluşacağız.
Yukarıda sözü edilen hazırlık hangi özel gün için yapılmıştır?
16 ) Okulumuzu ve çevremizi korumak için …………………………
Emre’nin cümlesi aşağıdakilerden han-gisiyle doğru olarak tamamlanır?
17 ) Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım faaliyetlerinden biri değildir?
18 ) Ahmet “Kara Taşıtlarını” sayarken hangi seçenekte hata yapmıştır?
19 ) Hangi eşyalarımızı başkalarıyla paylaşmamız sakıncalıdır?
20 ) Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda insan etkisi yoktur?

2018 © Bisorucoz.com