Türkçe Dersi

Genel Değerlendirme Testi

Türkçe genel değerlendirme testini sizler için hazırladık. Testi bitirdikten sonra Sınavı Bitir. Sonuç hesapla butonunu kullanarak sonucunuzu görebilirsiniz. Bisoruçöz başarılar diler.

Türkçe Öğreniyorum

1 ) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
2 ) Aşağıdaki hangisi sebep - sonuç cümlesidir?
3 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özel adların yazılışıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
4 ) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde anlamda kesinlik vardır?
5 ) Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul isimdir?
6 ) “ Akşam eve gelirken şeker …………. “ tümcesi hangi sözcükle tamamlanırsa olumsuz bir tümce olur?
7 ) ”yurdumun ” sözcüğü satır sonuna sığmadı-ğında nasıl bölünmelidir?
8 ) “Ben ,okula geldim.” cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir?
9 ) Cümle içinde eş görevli (benzer) sözcüklerin arasına virgül işareti konur.Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül işareti konulmalıydı?
10 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaz sözcüğü mevsim anlamında kullanılmıştır?
11 ) “Yaşlı kadın gideceği yeri küçük bir çocuğa sordu.”
Cümlesinde geçen “yaşlı” sözcüğünün zıt (karşıt ) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
12 ) Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?
13 ) ”fakir ile yoksul” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır?
14 ) Bahar geldi, çıksın uçurtmalar.
Evler, minareler üstüne.
Kimini götürsün rüzgar,
Kimi takılsın telgraf direklerine.
Yukarıdaki dörtlüğün teması(ana fikri) aşağı-dakilerden hangisidir?
15 ) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?
16 ) “Osman derslerini her zaman kendisi …………” tümcesi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanırsa anlamlı bir tümce olur?
17 ) Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi, cümlenin sonunda konmaz?
18 ) Selin bu yıl okumaya başladı.cümlesin¬de geçen " yıl " sözcüğünün yerine aynı anlama gelen hangi sözcük yazılabi¬lir?
19 ) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonra yer alır?
20 ) Üzerinde yıpranmış, kırmızı ceketi var¬dı. Cümlesin de varlığın rengini bildi¬ren sözcük hangisidir?

2018 © Bisorucoz.com