İlkokul Hayat Bilgisi Dersi

Genel Değerlendirme Testi

İlkokul Hayat Bilgisi genel değerlendirme testini sizler için hazırladık. Testi bitirdikten sonra Sınavı Bitir. Sonuç hesapla butonunu kullanarak sonucunuzu görebilirsiniz. Bisoruçöz başarılar diler.

Hayat Bilgisi Öğreniyorum

1 ) Aşağıdaki trafik kurallarından hangisi yanlış verilmiştir?
2 ) Ahmet “Kara Taşıtlarını” sayarken hangi seçenekte hata yapmıştır?
3 ) Aşağıdaki davranışlardan hangisi etik değildir?
4 ) Aşağıdaki durumlardan hangisinde öğretmenden yardım istemeliyiz?
5 ) Bir çocuk banyosunu yaparken aşağıdakilerden hangisinden yardım ister?
6 ) Hangi eşyalarımızı başkalarıyla paylaşmamız sakıncalıdır?
7 ) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden değildir?
8 ) “Hayvan doğumları, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenir.”
Tanımı yapılan meslek çalışanı aşağıdakilerden hangisidir?
9 ) Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım faaliyetlerinden biri değildir?
10 ) Aşağıdaki canlılardan hangileri yuvalarını kendi yapar?
11 ) Okulumuzu ve çevremizi korumak için …………………………
Emre’nin cümlesi aşağıdakilerden han-gisiyle doğru olarak tamamlanır?
12 ) Ülkemizde ilkokul uygulaması nasıldır?
13 ) Aşağıdakilerden hangisi okul kuralla-rındandır?
14 ) Umut 2 Tl olan harçlığından hergün 50 kuruş biriktirmektedir? Bunu hangi gerekçeyle yapmış olabilir?
15 ) süt – kola – bal – cips

Yukarıda yazılanlardan kaç tanesi vü-cudumuza yararlı besindir?
16 ) Hangisi İstiklal Marşı’mızın özelliği değildir?
17 ) Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda insan etkisi yoktur?
18 ) Hayvansal besinler vücudun onarılmasını, büyüyüp gelişmesini sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi hayvansal be-sindir?
19 ) Şoför olabilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?
20 ) Çetin, okula her gün yürüyerek gitmektedir. Araçların sık geçtiği bir yoldan da karşıya geçmesi gerekir.
Bu durumda Çetin’in hangi davranışı doğru olur?

2018 © Bisorucoz.com